Frei Monízio Silvio Campos, OFM

Frei Monízio Silvio Campos, OFM Nasc. 05/05 Ord. 10/10